Prezes zarządu


Prezes Zarządu JERZY KMIOTEK
tel. 500 636 089
Adres e-mail: prezes@gkblazowa.itl.pl