Prezes zarządu


Prezes Zarządu 
tel. 609 946 132
Adres e-mail: prezes@gkblazowa.itl.pl