Przetargi i ogłoszenia


Zapytanie ofertowe- na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Informacja z otwarcia ofert „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu, obsługującym pojemniki od 110 do 1100 litrów o parametrach określonych w punkcie IV SIWZ”

Wyjaśnienie do SIWZ „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu, obsługującym pojemniki od 110 do 1100 litrów o parametrach określonych w punkcie IV SIWZ” dodano pkt 29. dot. klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych”

Wyjaśnienie do specyfikacji SIWZ „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu obsługującego pojemniki od 110 do 1100 litrow”

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu, obsługującym pojemniki od 110 do 1100 litrów o parametrach określonych w punkcie IV SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert na zadanie pn.”Dostawa worków foliowych z foli polietylenowej HDPE”

Informacja z otwarcia ofert „Dostawa worków foliowych z foli polietylenowej HDPE”

„Dostawa worków foliowych z foli polietylenowej HDPE”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Informacji z otwarcia ofert na zadanie „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Błażowej przy ul. Myśliwskiej „

Wyjaśnienie do SIWZ „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Informacja z otwarcia ofert „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Wyjaśnienie specyfikacji „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

„Dostawa i montaż systemu kontroli dostępu zabezpieczającego zespół pomieszczeń biurowych przed wejściem osób nieupoważnionych”