Przetargi i ogłoszenia


Wyjaśnienie SIWZ – dot. zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”

Wyjaśnienie SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot.: zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m3”

Informacja z otwarcia ofert dotyczy zamówienia publicznego pn.: „Dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m3”.

Informacja z otwarcia ofert „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Wyjaśnienie SIWZ – dot. „Dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m3”

Wyjaśnienie SIWZ „Dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m3”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

Informacja z otwarcia ofert- „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

„Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

Informacja z otwarcia ofert- „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

Wyjaśnienie SIWZ „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.

„Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

Zapytanie ofertowe- na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Informacja z otwarcia ofert „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu, obsługującym pojemniki od 110 do 1100 litrów o parametrach określonych w punkcie IV SIWZ”

Wyjaśnienie do SIWZ „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu, obsługującym pojemniki od 110 do 1100 litrów o parametrach określonych w punkcie IV SIWZ” dodano pkt 29. dot. klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych”

Wyjaśnienie do specyfikacji SIWZ „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu obsługującego pojemniki od 110 do 1100 litrow”

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu, obsługującym pojemniki od 110 do 1100 litrów o parametrach określonych w punkcie IV SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert na zadanie pn.”Dostawa worków foliowych z foli polietylenowej HDPE”

Informacja z otwarcia ofert „Dostawa worków foliowych z foli polietylenowej HDPE”

„Dostawa worków foliowych z foli polietylenowej HDPE”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Informacji z otwarcia ofert na zadanie „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Błażowej przy ul. Myśliwskiej „

Wyjaśnienie do SIWZ „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Wyjaśnienie specyfikacji „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

„Dostawa i montaż systemu kontroli dostępu zabezpieczającego zespół pomieszczeń biurowych przed wejściem osób nieupoważnionych”