Przetargi i ogłoszenia


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot., przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa worków foliowych z foli polietylenowej HDPE”

Informacja z otwarcia ofert dot., zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa worków foliowych z foli polietylenowej HDPE”

Zmiana SIWZ i ogłoszenie o zmianie SIWZ dot., przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa worków z foli polietylenowej HDPE”

Wyjaśnienie SIWZ dot., przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa worków z foli polietylenowej HDPE”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o”

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.:”Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.:

Ogłoszenie przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu ciężarowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej maszyny nieprzemysłowej w postaci prasy hydraulicznej z trzema zbiornikami przystosowanymi do współpracy z prasą wraz z montażem dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów”

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej maszyny nieprzemysłowej w postaci prasy hydraulicznej z trzema zbiornikami przystosowanymi do współpracy z prasą wraz z montażem dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów”

Wyjaśnienie zapytania ofertowego na zadanie „Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej maszyny nieprzemysłowej w postaci prasy hydraulicznej z trzema zbiornikami przystosowanymi do współpracy z prasą wraz z montażem dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów”

Przetarg w formie zapytani ofertowego na: „Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej maszyny nieprzemysłowej w postaci prasy hydraulicznej z trzema zbiornikami przystosowanymi do współpracy z prasą wraz z montażem dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów”

Informacja z otwarcia ofert- unieważnienie postępowania dot., przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu ciężarowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Sprzedaż ciągnika URSUS C360”

Protokół z otwarcia ofert pn: „Sprzedaż ciągnika URSUS C360”

Ogłoszenie przetargu pn. „Sprzedaż ciągnika URSUS C360”

20200313144737854

20200313121949060

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w przetargu na  zakup Ciągnika URSUS C360 prosimy o składanie ofert wyłącznie drogową listowną lub przez firmę kurierską.

Protokół z unieważnienia zadania pn.: „Sprzedaż ciągnika URSUS C360”

Protokół z otwarcia ofert na zadanie pn. Sprzedaż ciągnika URSUS C360″

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż Ciągnika URSUS C360

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Volvo FH-400

Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego na terenie sortowni surowców wtórnych zlokalizowanej w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9”

Zapytanie ofertowe na: „Dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację systemu monitoringu wizyjnego na terenie sortowni surowców wtórnych zlokalizowanej w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9”

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu ciężarowego

Przetarg ofertowy na: „Sprzedaż samochodu ciężarowego”

Przetarg ofertowy na sprzedaż: „Przyczepy ciężarowej do przewozu kontenerów”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika – urządzenia do prac komunalnych i pielęgnacyjnych wraz z osprzętem”

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu nowego ciągnika – urządzenia do prac komunalnych i pielęgnacyjnych wraz z osprzętem”

Wyjaśnienie do SIWZ na zadanie „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu nowego ciągnika – urządzenia do prac komunalnych i pielęgnacyjnych wraz z osprzętem”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu nowego ciągnika – urządzenia do prac komunalnych i pielęgnacyjnych wraz z osprzętem”

Informacja z otwarcia ofert- dot., zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odbiór odpadów o kodzie 191212 w celu ich zagospodarowania”.

Wyjaśnienia do SIWA na zadanie „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu nowego ciągnika – urządzenia do prac komunalnych i pielęgnacyjnych wraz z osprzętem”

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu nowego ciągnika – urządzenia do prac komunalnych i pielęgnacyjnych wraz z osprzętem”

Informacja z otwarcia ofert dot., zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 w celu ich zagospodarowania”

Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty dot., zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej mini ładowarki wielofunkcyjnej dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów”

Informacja z otwarcia ofert – dot., zamówienia publicznego na zadania pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej mini ładowarki wielofunkcyjnej dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów”

Wyjaśnienie SIWZ dot., zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej mini ładowarki wielofunkcyjnej dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów”

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej mini ładowarki wielofunkcyjnej dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot., zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T”

Informacja z otwarcia ofert- dot., zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T”

Wyjaśnienie SIWZ – dot., zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot., postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”

Informacja z otwarcia ofert dot., przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do DMC do 3,5 T”.

Wyjaśnienie SIWZ dot., zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T”.

Wyjaśnienie SIWZ dot., zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot., zamówienia publicznego pn.: :Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”

Informacja z otwarcia ofert dot., zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”

Wyjaśnienie SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- wydłużenie terminu składania ofert dot., zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”.

Wyjaśnienie SIWZ – dot. zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”

Wyjaśnienie SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot.: zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m3”

Informacja z otwarcia ofert dotyczy zamówienia publicznego pn.: „Dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m3”.

Informacja z otwarcia ofert „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Wyjaśnienie SIWZ – dot. „Dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m3”

Wyjaśnienie SIWZ „Dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m3”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

Informacja z otwarcia ofert- „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

„Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

Informacja z otwarcia ofert- „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

Wyjaśnienie SIWZ „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.

„Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

Zapytanie ofertowe- na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Informacja z otwarcia ofert „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu, obsługującym pojemniki od 110 do 1100 litrów o parametrach określonych w punkcie IV SIWZ”

Wyjaśnienie do SIWZ „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu, obsługującym pojemniki od 110 do 1100 litrów o parametrach określonych w punkcie IV SIWZ” dodano pkt 29. dot. klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych”

Wyjaśnienie do specyfikacji SIWZ „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu obsługującego pojemniki od 110 do 1100 litrow”

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu, obsługującym pojemniki od 110 do 1100 litrów o parametrach określonych w punkcie IV SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert na zadanie pn.”Dostawa worków foliowych z foli polietylenowej HDPE”

Informacja z otwarcia ofert „Dostawa worków foliowych z foli polietylenowej HDPE”

„Dostawa worków foliowych z foli polietylenowej HDPE”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Informacji z otwarcia ofert na zadanie „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Błażowej przy ul. Myśliwskiej „

Wyjaśnienie do SIWZ „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Wyjaśnienie specyfikacji „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

„Dostawa i montaż systemu kontroli dostępu zabezpieczającego zespół pomieszczeń biurowych przed wejściem osób nieupoważnionych”