Przetargi


„Dostawa worków foliowych z foli polietylenowej HDPE”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Informacji z otwarcia ofert na zadanie „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Błażowej przy ul. Myśliwskiej „

Wyjaśnienie do SIWZ „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Informacja z otwarcia ofert „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

Wyjaśnienie specyfikacji „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej”

„Dostawa i montaż systemu kontroli dostępu zabezpieczającego zespół pomieszczeń biurowych przed wejściem osób nieupoważnionych”