Pszok


Budowa PSZOK

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., realizuje projekt „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błazowej” działanie 4.2 Gospodarka Odpadami, w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020, Celem projektu jest zwiększenie ilości odpadów selektywnie zbieranych, a docelowo także poddawanych odzyskowi, w tym recyklingowi.
Projekt polegał będzie na utwoerzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Błażowej (PSZOK), w którym odbierane będą odpady od mieszkańców z gminy miejsko- wiejskiej Błażowa oraz z gminy Lubenia.
Wartość projektu ogółem wynosi 885 078, 00 zł.