Zakład usług komunalnych


Zakład Usług Komunalnych
Tel.: (017) 230-14-49

Paweł Kruczek – kierownik

Ryszard Kutrzeba – wodociągi 693 105 255

Marta Płaza – specjalista ds. windykacji i rozliczeń należności

Oczyszczalnia ścieków: (017) 230-14-53
Wodociągi: (017) 230-14-54