Aktualności


Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu pt.:”Odpadowe, pomysłowe i na nowo wartościowe”,w ramach projektu edukacyjnego Pan Sprzątalski.

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., wraz z Partnerem Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA w dniach 22 listopada do 8 stycznia w ramach projektu edukacyjnego „Pan Sprzątalski” – edukacja ekologiczna o odpadach w nauczaniu wczesnoszkolnych w roku szkolnym 2017/2018, przeprowadziła konkurs zespołowy pt.: „Odpadowe, pomysłowe i na nowo wartościowe”, w placówkach szkolnych na terenie Gminy Iwierzyce. Celem konkursu było uświadomienie uczestnikom, że odpady można ponownie wykorzystać i nadać im nowe znaczenie i wartość. W konkursie wzieło udział 10 klas 1-3 z Szkół Podstawowch zlokalizowanych w miejsowości Iwierzyce, Bystrzyca, Nockowa oraz Będzienica. Każda z klas biorących udział w akcji, oprócz nagród przyznawanych kolejno za I, II, III i IV miejsca, otrzymała również materiały dydaktyczne w formie płyt DVD, zawierające scenariusz lekcji, interaktywną prezentację „Pan Sprzątalski”, karty pracy, malowanki dla najmłodszych dzieci, ulotki edukacyjne informujące o zasadach postępowania z odpadami komunalnymi oraz gry planszowe o tematyce ekologicznej. W dniu 13 luty 2018 r, przedstawiciele Gospodarki Komunalnej w Błażowej osobiście wręczyli nagrody rzeczowe za udział w konkursie.