PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., realizuje projekt „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej” działanie 4.2 Gospodarka Odpadami, w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020, Celem projektu jest zwiększenie ilości odpadów selektywnie zbieranych, a docelowo także poddawanych odzyskowi, w tym recyklingowi.
Projekt polegał będzie na utworzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Błażowej (PSZOK), w którym odbierane będą odpady od mieszkańców z gminy miejsko- wiejskiej Błażowa oraz z gminy Lubenia.
Wartość projektu ogółem wynosi 885 078, 00 zł.

Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Godziny otwarcia:

  • Gmina i miasto Błażowa – poniedziałek- piątek w godz.: 7:00- 18: 00, soboty w godz.: 8:00 – 13:00

  • Gmina Lubenia – poniedziałek – piątek w godz.: 7:00 – 18:00, soboty w godz.: 8:00 – 13:00

  • Gmina Hyżne – poniedziałek – piątek w godz.: 7:00 – 18:00, soboty w godz.: 8:00 – 13:00

  • Gmina Dynów – poniedziałek – piątek w godz.: 7:00 – 18:00, soboty w godz.: 8:00 – 13:00

  • Miasto Dynów – poniedziałek – piątek w godz.: 7:00 – 18:00, soboty w godz.: 8:00 – 13:00

  • Gmina Tyczyn – środa w godz.: 7:00- 18:00

  • Gmina Chmielnik – czwartek w godz.: 7:00- 18:0