Zakład Zagospodarowania Odpadów i Transportu

  • tel. (017) 230-14-48

Piotr Maciołek – Kierownik ZZOiT

Justyna Kucab – ewidencja odpadów, dokumenty DPR, konkursy, zawieranie umów, obsługa BDO

Joanna Jaworska – sprzedaż, fakturowanie, zawieranie umów

Paulina Kaplita – zamówienia publiczne, zawieranie umów, obsługa BDO

Usługi

TRANSPORT

  • transport samochodami typu hakowiec + przyczepa,
  • transport samochodem ciężarowym (plandeka) + winda załadowcza,
  • transport samochodem ciężarowym skrzyniowym + HDS,
  • transport samochodami dostawczymi do 3,5 tony,

Koszty wynajmu ustalane są indywidualnie po uwzględnieniu częstotliwości, i wielkości zlecenia pod numerem telefonu 693713200.

ODBIÓR ODPADÓW

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., świadczy usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych na terenie następujących gmin: Błażowa, Dynów Miasto, Dynów Gmina, Nozdrzec, Niebylec, Lubenia, Iwierzyce, Tyczyn, Hyżne, Jawornik Polski.

Odbiór odpadów w zależności od wielkości zlecenia, odbywa się samochodami typu śmieciarka, lub w kontenerach o pojemności 1,1 m3, 2,2 m3, 34 m3.

Koszty wynajmu ustalane są indywidualnie po uwzględnieniu częstotliwości, i wielkości zlecenia pod numerem telefonu 693713200.

Istnieje możliwość zawarcia umowy stałej współpracy w zakresie odbioru odpadów od podmiotów gospodarczych na terenie gmin: Błażowa, Dynów Miasto, Dynów Gmina, Niebylec, Lubenia, Iwierzyce, Tyczyn.

Szczegółowe zasady współpracy określa zamieszczona umowa wraz z załącznikiem: WZÓR UMOWY

W przypadku chęci zawarcia umowy prosimy o przesłanie danych firmy i określenie wybranego wariantu odbioru odpadów na adres: mwozniak@gkblazowa.itl.pl

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9

Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Godziny otwarcia:

  • Gmina Błażowa – poniedziałek- piątek w godz.: 7:00- 18: 00, soboty w godz.: 8:00 – 13:00
  • Gmina Lubenia – poniedziałek – piątek w godz.: 7:00 – 18:00, soboty w godz.: 8:00 – 13:00
  • Gmina Hyżne – wtorek w godz.: 7:00 – 18:00
  • Gmina Tyczyn – środa w godz.: 7:00- 18:00
  • Gmina Chmielnik – czwartek w godz.: 7:00- 18:00

REGULAMIN PSZOK