Zakład Usług Komunalnych

Telefon kontaktowy

  • tel. (017) 230-14-46

Paweł Kruczek – kierownik

Marta Płaza – specjalista ds. windykacji i rozliczeń należności

Marta Płaza – sprawy odczytów wodomierzy i faktur za dostawę wody i odbiór ścieków

  • tel. 798 832 442 lub 17 2301446

Marta Płaza – zgłoszenie usługi pompowania szamba z terenu konkretnej gminy

  • tel. 17 2301446 lub 605 908 991

Oczyszczalnia ścieków

  • tel. (017) 230-14-53

Wodociągi

  • tel. (017) 230-14-54