Aktualności

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZERWACH W DOSTAWIE WODY W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

20221018073049124


Ogłoszenie przetargu na zadanie pn.: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów"

SWZ_GK_Blazowa
1. Ogłoszenie o zamówieniu
1. Załącznik Nr 1- Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 2- Formularz ofertowy
3. Załacznik Nr 3- Oświdczenie o niepodleganiu wykluczeniu
4. Załacznik Nr 4- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału


Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Odbiór odpadów o kodach: 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 03 07, 17 01 07, 17 09 04, ex 20 01 99, 20 02 01 w celu ich zagospodarowania"

1. Informacja z otwarcia ofert


Wyjaśnienie SWZ Nr 3 dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Odbiór odpadów o kodach: 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 03 07, 17 01 07, 17 01 01, 17 09 04, ex 20 01 99, 20 02 01 w celu ich zagospodarowania"

1. Wyjaśnienie SWZ Nr 3
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Wyjaśnienie SWZ Nr 2 dot. zamówienia pn.:"Odbiór odpadów o kodach: 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 03 07, 17 01 07, 17 01 01, 17 09 04, ex 20 01 99, 20 02 01 w celu ich zagospodarowania"

1. Wyjaśnienie SWZ-Nr 2


Wyjaśnienie SWZ- dot., zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Odbiór odpadów o kodach: 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 03 07, 17 01 07, 17 01 01, 17 09 04, ex 20 01 99, 20 02 01 w celu ich zagospodarowania"

1. Wyjaśnienie SWZ


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania dot. postępowania na zadanie pn.:"Odbiór odpadów o kodach: 16 01 03, 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 03 07, 17 01 07, ex 20 01 99, 20 02 01 w celu ich zagospodarowania"

1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania


Informacje dla klienta - czas pracy kasy w dniu 16 września 2022 r.

20220914111740091