Podsumowanie akcji Sprzątanie Świata z Gospodarką Komunalną w Błażowej.

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., przy współpracy z Nadleśnictwem Strzyżów, oraz Celowym Związkiem Gmin „Eko-Logiczni” w dniu 20 kwietnia 2023 roku zorganizowała coroczne Sprzątanie Świata. Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców gminy. W akcji udział wzięli uczniowie siedmiu Szkół Podstawowych z terenu Gminy Błażowa tj.

  • Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Błażowej Dolnej,
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piątkowej,
  • Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Kantego w Futomie,
  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kąkolówce,
  • Szkoła Podstawowa w Białce,
  • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lecce,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Błażowej

 Dzieciaki zostały podzielone na kilka grup, wyposażone w rękawice ochronne i worki na odpady wyruszyły wraz z opiekunami do miejsc wcześniej wyznaczonych przez Leśników m. in  teren „Pod Dębem” w Błażowej, okolice leśniczówki w Hyżnem. Akcja sprzątania trwała około dwóch godzin , zebrano kilkadziesiąt worków ze szkłem, tworzywami sztucznymi oraz odpadami zmieszanymi. Podsumowanie akcji „Sprzątania Świata” jak również finał konkursu plastycznego „ Czyste Miasto i Gmina Błażowa z GK Błażowa”  miał miejsce na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej. Podczas tego wydarzenia wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie plastycznym otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy, a laureaci I miejsc zmierzyli się w konkursie wiedzy o ekologii.

Zwieńczeniem akcji był wspólny posiłek 140 uczniów, nauczycieli, pracowników Nadleśnictwa Strzyżów, oraz pracowników Celowego Związku Gmin „Eko-logiczni” i Gospodarki Komunalnej w Błażowej.

Opublikowany przez Opublikowano: 27 kwietnia 13:51, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print